Marindesign Kvalitetpolicy

 

Tydlig och precis - med kunden i centrum.

Vi skall vara tydliga i dialogen och överenskommelsen med

vår kund så att utförda arbeten i omfattning och kvalitetsnivå

motsvarar förväntat resultat.

 

Marindesign Miljöpolicy

Ladda ner vår miljöpolicy som PDF

 

Ladda ner vår miljöpolicy som PDF