Från 2014-12-01 så övertar Marindesign försäljningen av nya marinmotorer och reservdelar  i Göteborgsområdet från Ubitrade AB.
Det sortiment som vi börjar sälja är bland annat följande:

Craftsman inombordsdieslar med tillbehör.

Craftsman bogproppellrar

RRun inombordsmotorer

Ersättningsdelar för bland annat Volvo Penta

Björn på Ubitrade kommer under en längre tid bistå Marindesign med support gällande försäljning och tekniska frågor.

Ubitrade kommer fortsättningsvis enbart jobba med begagnade motorer och vinterförvaring inomhus.

Samtliga Nyheter