Vi säljer och bogpropeller och akterpropeller

Montera själv eller ta hjälp av oss med installationen.

Vi hyr även ut håltagningsutrustning om du köper bogpropellern hos oss.

Beställ här via länk till vår webshop